Intistutioner & skoler

INSTITUTIONER & SKOLER

Her kommer der til at være gratis aktivitetsmateriale.

Materialet sigter mod at forberede børn og voksne på de to teaterforestillinger i Marionet Teatret 2021, samt at give mulighed for sammen at bearbejde indtrykkene fra forestillingerne med spørgsmål, aktiviteter og lege. For overskuelighedens skyld er materialet inddelt i før, under og efter forestillingen, så man kan plukke i det. Aktiviteterne og legene kan laves både før og efter forestillingerne.

God fornøjelse!