om teatret – TILSKUD

OM TEATRET

PROFIL  •  LEDELSE  •  TILSKUD  •  HISTORIE

Marionetteatret og Det Lille Teater har eksisteret siden 1966, og har i de næsten 20 år ordningen har eksisteret haft status som ”Lille Storby Teater” i Københavns Kommune og får herigennem tilskud til drift og produktion. De to scener har været samlet i en organisation siden 1. januar 2013.
Fra 2013 og frem til 2016 modtager Marionetteatret 1,2 mio. i tilskud om året fra Københavns Kommune, og skal årligt producere 150 opførelser for byens børn, voksne og besøgende.

Tuborgfondet har i anledningen af Marionetteatrets 50 års jubilæum doneret penge til 30 nye bænke med ryglæn. I 2014 donerede Tuborgfondet penge til et nyt lydanlæg til teatret. Begge donationer forbedrer på fornem vis publikumsoplevelsen på Marionetteatret.

Wilhelm Hansen fonden har støttet Marionetteatrets jubilæumsforestilling JUBIIILÆUM, og har været med til at muliggøre at der optræder en livemusiker i forestillingen.

Marionetteatrets forestillinger har tidligere været støttet af:
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat & Nationalbankens Jubilæumsfond.

En stor tak til Københavns Kommune og alle private fonde.